به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      
ADS


يکسوساز تمام موج با آپ امپ
 

1 . آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮج دﻗﯿﻖ – آزمایشگاه الکترونیک 3
‎آزﻣﺎﯾﺶ. :6. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ: ﯾﮑﺴﻮﺳﺎز ﻧﯿﻢ. ﻣﻮج دﻗﯿﻖ، ﯾﮑﺴﻮﺳﺎز ﺗﻤﺎم ﻣﻮج دﻗﯿﻖ … در elec3-lab.ece.kntu.ac.ir/dorsapax/…/file/…/2-Expriment6-Elec3.pdfﯾﮑﺴﻮﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮد، درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ داﻣﻨـﻪ وﻟﺘـﺎژ ورودي ﮐﻤﺘـﺮ از وﻟﺘـﺎژ آﺳـﺘﺎﻧﻪ دﯾـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ. ﯾﮑﺴﻮﺳﺎز
ﻋﻤﻞ … آپ. اﻣﭗ دوم ﭼﻄﻮر؟ -9. اﮔﺮ وﻟﺘﺎژ ورودي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺪام دﯾﻮد روﺷﻦ و ﮐﺪام ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ؟
يکسوساز تمام موج با آپ امپImage result for ‫يکسوساز تمام موج با آپ امپ‬‎Image result for ‫يکسوساز تمام موج با آپ امپ‬‎Image result for ‫يکسوساز تمام موج با آپ امپ‬‎Image result for ‫يکسوساز تمام موج با آپ امپ‬‎Image result for ‫يکسوساز تمام موج با آپ امپ‬‎[DOC]
 

2 . مدار یکسوساز تمام موج ایده ال
‎توجه شود که خروجی اصلی مدار Vout است و اگر یک موج سینوسی به مدار اعمال کنیم , با kiau.ac.ir/~labelectronic3/az2.docxتوجه به فیدبک منفی ولتاژ پایه منفی آپ امپ زمین مجازی می شود و در نتیجه جریانی …[PDF]
 

3 . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارات ﻳﻜﺴﻮ ﺳﺎز ﺗﻤﺎم ﻣﻮج
‎ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارات ﻳﻜﺴﻮ ﺳﺎز ﺗﻤﺎم ﻣﻮج. ﻫﺪف. : ﻫﺪف از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار. ات. ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز ﺗﻤﺎم ﻣﻮج. (. www.hsu.ac.ir/ece/files/2012/12/LAB3.pdf 

4 . ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ. ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪار ﭘﻞ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه. ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻣﺪار اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ …
 

5 . post/یکسوساز تمام موج با آپ امپ
‎خرید عینک آفتابی Louis Vuitton با قیمت ارزان آیا میدانید برترین عینک سال nexusfa041.ir/post/یکسوساز-تمام-موج-با-آپ-امپ.html نزد افراد معروف همین عینک است ؟ انتخاب آرمین 2afm ، سیروان خسروی ، کیم …
 

6 . تقویت‌کننده عملیاتی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎ایدهٔ بکارگیری تقویت‌کنندههای عملیاتی یا اپ‌اَمپ (به انگلیسی: op-amp یا
Operational … در این کاربرد با قرار دادن عنصرهای گوناگون میان سرهای ورودی و خروجی
…. برای اندازه‌گیری Slew Rate می‌توان از یک «فانکشن ژنراتور» در حالت موج مربعی
و یک ….. در مدار یکسوساز دقیق ولتاژ ورودی به جای آنکه مستقیماً به دیود وصل شود از
طریق …‎۱ پایه‌ها – ‎۵ مدار داخلی – ‎۶ سرعت تغییرات خروجی … – ‎۱۳ تقویت کننده تفاضلی
 

7 . مدار یکسو کننده تمام موج دقیق
‎مدار یکسو کننده تمام موج دقیق با آی سی OP77 … برای این کاراز مدارات یکسوکننده ی mortezakarami.vcp.ir/313634-مدار-یکسو-کننده-تمام-موج-دقیقآپ امپی استفاده می کنند،مانند مداری که درادامه مطلب با استفاده ازآی سی OP77 …
 

8 . تقویت کننده عملیاتی (Op-Amp) – آموزش‌ میکروکنترلر
‎18 جولای … ممکن است Op-Amp خاصی از طریق یک منبع تغذیه ساده و با ولتاژ بیشتر مثلا ۳۰ …. microlearn.ir/4567/opamp.htmlدر شکل زیر ، شکل موج ورودی و خروجی مدار زیر هم رسم شده است :.
 

9 . یکسوساز دقیق نیم موج – ویکی کندو
‎در این فیلم آموزشی نحوه ساخت یکسوساز دقیق نیم موج شرح داده می شود. در این wikicando.com/یکسوساز-دقیق-نیم-موج/یکسوساز با استفاده از آپ امپ افت ولتاژ حاصل از دیود جبران میشود.[PDF]
 

10 . ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪهٴ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ(op-Amp) Operational Amplifier – UNIVER30t
‎١١ــ ﻣﺪار ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از op-Amp. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﺪ. ١٢ــ ﻣﺒﺪل ﻣﻮج … ١٣ــ ﻳﮑﺴﻮ ﺳﺎز ﻧﻴﻢ ﻣﻮج اﻳﺪه آل univer30t.com/content/download/226را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪهٔ ….. ٢٤ــ٧ ﺗﻤﺎم ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ورودی ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻴﺪﺑﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. Vin. VO. +.Searches related to يکسوساز تمام موج با آپ امپ
 NS